Nieuws

Uitbreidingsmogelijkheden melkveehouderij

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is nog plek voor 12.000 extra melkkoeien, voor het fosfaatplafond daar wordt bereikt.

Op melkveebedrijven in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht was er in 2014 nog plaatsingsruimte voor 610.000 kg fosfaat. Dit is ongeveer 5% van de totale plaatsingsruimte op melkveebedrijven in deze drie provincies. Dit houdt een uitbreidingsmogelijkheid in van bijna 12.000 melkkoeien (met een melkproductie van 8.500 kg per jaar, inclusief het bijbehorende jongvee) in deze drie provincies gezamenlijk, waarvan de helft in Noord-Holland.

Inventarisatie

Bovenstaande is een van de conclusies uit het rapport ‘Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland’ van CLM. Het rapport werd geschreven in opdracht van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland die graag een inventarisatie wilden van de ontwikkelingsruimte voor melkveebedrijven in deze provincies.
In totaal hebben bijna 800 melkveebedrijven in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland nog niet benutte plaatsingsruimte, zo blijkt uit het rapport. ‘De gemiddelde resterende plaatsingsruimte op een bedrijf in deze 3 provincies is voldoende voor 13 tot 17 melkkoeien extra. Daarmee kunnen deze bedrijven hun veestapel met circa 20% uitbreiden en alle mest op het eigen bedrijf gebruiken.’

Factsheet

CLM maakte ook de factsheet ‘Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant’, een analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies. Daaruit blijkt onder andere dat een aanzienlijke groei van de melkveestapel in Utrecht (19%), Gelderland (28%) en Brabant (42%) mogelijk is. In totaliteit kunnen de huidige actieve melkveebedrijven in deze drie provincies 33% melkkoeien meer houden dan er in 2014 aanwezig waren.

(Bron foto: Thinkstock)