Nieuws

1-0 voor natuur bij terugkeer ‘kindersteurtjes’

Na de industriële ontwikkeling is de Altantische steur bijna uit ons land verdwenen. Deze grote, sterke, maar erg gevoelige vis is ‘hét symbool voor ecologisch gezonde riviersystemen’. Of de in 2012 uitgezette ‘kindersteurtjes’ terugkeren, hangt mede af van de rivierenkwaliteit.

In vakblad Visionair (‘Steur terug in Nederland’) wordt beschreven hoe de Atlantische, ofwel Europese steur (Acipenser sturio), langzaamaan verdween uit de stroomgebieden van de grote rivieren en wat wordt ondernomen om deze ‘majestueuze vis’ te herintroduceren.

Wasibi, Abad en Seve

Zo zijn op 9 mei 2012 (door Prinses Laurentien) drie bruine steurtjes vrijgelaten in de Nieuwe Waterweg, welke de namen Wasibi, Abad en Seve kregen. Daarna volgden nog eens 43 steurtjes. Visionair meldt dat de visjes bij vrijlating 3 tot 5 jaar oud waren. Visionair: ‘de juvenielen van 1,5 kilo zwommen op natuurlijke wijze naar de Noordzee’.

Volgens het in 2004 verschenen ‘Kennisdocument Atlantische steur’ trekken jonge steuren van nature, nadat zij uit het ei komen in de grote rivieren, na 2 tot 4 jaar naar zee. Daar brengen zij het grootste deel van hun volwassen leven door, maar om te paaien keren zij weer terug naar de rivieren. In Visionair: ‘Een mannetjessteur heeft 10 tot 12 jaar nodig voordat hij klaar is om te paaien. Bij een vrouwtje moeten we zelfs denken aan 14 tot 16 jaar’.

Gevaren

In het vakblad worden verder mogelijke gevaren genoemd, zoals sluizen waardoor waterwegen ‘potdicht’ worden gemaakt en migratie wordt belemmerd en exotische soorten die bijvoorbeeld kunnen concurreren om ruimte. In het kennisdocument is te lezen dat betreffende eerstgenoemde –‘passeerbaarheid van de bestaande barrières’- kennisleemtes bestaan.

Ook op andere gebieden is kennis beperkt of versnipperd. Dit varieert van de ‘risico’s van (over)bevissing’ en ‘kennis van precieze paaiplaatsen en paaihabitat’ tot ‘gevoeligheid voor microverontreinigingen en scheepvaart’ en ‘kennis van genetische aspecten – zijn er nog Atlantische steuren over in ons gebied’.


(Bron foto: Pixabay)