Nieuws

10% groei biologische landbouw in Nederland

In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.

Ondanks de forse stijging van 10% van het biologische landbouwareaal blijft Nederland achter op de ontwikkeling in omringende landen, zo blijkt uit het Bionext Trendrapport 2018. Het biologisch landbouwareaal in Nederland omvatte nu 66.623 ha. Dat is 4% van het totale areaal van 71.351 ha. Daarnaast is er nog 4.728 ha in omschakeling. De biologische akkerbouw is met een toename van ruim 7% het sterkst gegroeid. In vergelijking met het EU-gemiddelde van 7% blijft het Nederlandse aandeel biologische landbouwgrond met 4% achter.

Groei landbouwareaal

Er zijn grote verschillen tussen de provincies. De provincie Flevoland doet het met een aandeel van 12,7% relatief goed, terwijl Zeeland met 1,9% hekkensluiter is. Elders in Europa neemt het areaal biologische landbouw ook toe. Zo vond in Frankrijk een groei plaats van 20%, in Duitsland 9,1%, in Vlaanderen 7,4% en in Wallonië 6,6%. Het aandeel biologische landbouwgrond is in andere landen vaak fors hoger: 20% in Denemarken en Oostenrijk, 12% in Duitsland en 10% in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Liechtenstein heeft met 38% het hoogste aandeel biologische landbouw.

Afzetgroei

Naast de biologische productie neemt ook de afzet toe, zo blijkt uit het rapport. De totale omzet van biologische producten steeg in 2018 in Nederland met 8,4% naar ruim 1,6 miljard euro. In de EU was de gemiddelde omzetstijging nog hoger (11,1%). Het merendeel van die biologische afzet gaat in Nederland via de supermarkt. De omzet van biologische producten in supermarkten is met 8% gestegen naar 843 miljoen euro. In supermarkten is het marktaandeel van biologisch nu 3,4%. Door de concurrerende positie van supermarkten blijven biologische speciaalzaken onder druk staan. De omzet daalde er in 2018 met 1%.

Het aandeel biologisch in de foodservice - diensten die voedings- en genotmiddelen consumptiegereed aanbieden, zoals horeca of cateringbedrijven - is in 2018 met 15% gestegen, maar het aandeel biologisch is met 1,7% nog laag. Het beperkte aanbod en het gebrek aan kennis in het kanaal lijken de belangrijkste oorzaken, aldus het rapport.

Verwachting

Bionext verwacht dat op basis van de mondiale groeicijfers 2018 de groei binnen de biologische sector de komende zeven jaar nog ruim zal verdubbelen. Daarbij speelt de toenemende maatschappelijke druk op de landbouw om een bijdrage te leveren aan klimaat, bodemvruchtbaarheid, schoon water en biodiversiteit een belangrijk rol.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)