Nieuws

10.000 boeren naar Den Haag

Zo'n 10.000 mensen uit de agrarische sector gingen dinsdag 1 oktober met meer dan 2000 voertuigen naar het Malieveld in Den Haag. Ze protesteerden tegen het feit dat ze te vaak als hoofdschuldige van milieuproblemen worden aangewezen.

'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven', schrijft Agractie, de organisatie achter het boerenprotest op dinsdag 1 oktober. De boeren zijn gegriefd doordat ze vaak negatief beeld over het wordt geschetst, door de overheid die beleidsmaatregelen te vaak baseert op aannames in plaats van feiten. En ze stellen vraagtekens bij wetenschappelijk beleidsonderzoek.

Inkrimping veestapel

Directe aanleiding voor het protest was de uitspraak op 6 september van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot die het idee opperde de veehouderij te halveren om de stikstofuitstoot te beperken zodat er meer ruimte komt voor woningbouw. Het was voor veel boeren de druppel die de emmer deed overlopen. Een van hun actiepunten is dan ook dat ze geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel willen. Farmers Defence Force - een groep die in mei is ontstaan na de bezetting van een varkensstal door dierenactivisten - nam het initiatief voor het boerenprotest.

Wetenschappelijke feiten

Naast de grieven over de plannen om de veehouderij in te krimpen, hebben de initiatiefnemers meer actiepunten. Zo willen ze dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd wordt op wetenschappelijke feiten en niet op aannames en emoties. Je kunt denken aan de discussie over de toelating van glyfosaat (Roundup). Daarnaast willen ze dat er onafhankelijke metingen komen over de uitstoot van stikstof en CO₂. Zo stelt het Mesdag Zuivelfonds vraagtekens bij de de rekenregels die het RIVM hanteert bij de ammoniakmetingen en was er kritiek op ammoniakonderzoek door het Rathenau-instituut. De stichting AgriFacts toetst publicaties of onderzoeksrapportages over land- en tuinbouw en publiceert daar regelmatig over.

Beleid

Andere punten zijn gericht op het beleid. De boeren willen dat onwerkbare regels afgeschaft worden in afstemming met de sector. En dat er een duidelijk beleid komt op de lange termijn. Daarnaast hopen de initiatiefnemers dat ze de boer-burgerkloof kunnen verkleinen, dat er meer balans komt in het maatschappelijk debat en dat ze Nederlandse boeren weer trots maken.

(Foto Trekkerprotest in Ierland Bron: cc-by-sa/2.0 - © Eirian Evans - geograph.org.uk/p/1554506)