Nieuws

100 jaar Barnevelders

In 2013 zullen er diverse initiatieven en evenementen georganiseerd worden om de meer dan 100 jarige historie van de Barnevelder extra in de spotlights te zetten.

De Barnevelderclub, Nederlandsche Hoenderclub en het Pluimveemuseum, ondersteund door de gemeente Barneveld en Kleindier Liefhebbers Nederland hebben hun handen ineengeslagen om het eeuwfeest van de Barnevelder extra publiciteit te geven.

Start van het ‘Jaar van de Barnevelder’

Op 23 februari zal het jaar van de Barnevelder officieel om 10.00 uur geopend worden op het Pluimveemuseum te Barneveld. De officiële opening zal worden verzorgd door de wethouder van Barneveld. In het Pluimveemuseum zal dit jaar extra aandacht gegeven worden aan de historie van de Barnevelder en er zal een overzichtstentoonstelling zijn gezien het belang van dit ras voor de Nederlandse pluimvee industrie en hoe het ras zich ontwikkeld heeft over de afgelopen 110 jaar. De Barnevelderkippen zijn ook te bezichtigen op deze openingsdag.

Kinderkippenclub

Op 23 februari gaat tevens de kinderkippenclub van start. Samen met de wethouder zal de jeugd ruim 120 eieren in een broedmachine in het Pluimveemuseum inleggen. De ingelegde eieren zullen eieren van zowel grote Barnevelders als Barnevelderkrielen zijn, in alle bekende kleurslagen. De kuikens zullen vervolgens door de jeugd zelf worden opgefokt op het pluimveemuseum, ondersteund en begeleid door enkele locale fokkers en medewerkers van het Pluimveemuseum. De jeugd zal op deze manier actief betrokken zijn bij het houden van Barnevelders en het in stand houden van dit mooie ras. Op de kleindierententoonstelling van Gallinova, die begin november in de Markthal te Barneveld wordt gehouden, zal de jeugd dan hun kippen tentoonstellen en zullen deze door keurmeesters beoordeeld worden. Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft een handboek voor begeleiders en doeboek voor kinderen ontwikkeld, waarbij kinderen in de leeftijd 9-12 spelenderwijs kennis maken met de kip. De hand- en doeboeken zijn gratis op te vragen via info@szh.nl

Scholenproject

Samen met de gemeente Barneveld zal in de naaste omgeving van Barneveld ook een scholenproject opgezet worden. De scholen krijgen lessen en materialen aangereikt, waarbij de kinderen op deze manier kennis maken met de historie van de Barnevelder en wat deze betekend heeft voor de regio Barneveld en de Nederlandse pluimveehouderij. De kinderen maken op deze manier kennis met de historie van hun eigen regio en de rol die de Barnevelder daarin had. Aan het eind van de lessen over de Barnevelder is er een vraag aan de kinderen gesteld, waarbij zij de Barnevelder van de toekomst moeten vormgeven. De kinderen kunnen het pluimveemuseum bezoeken en hun werkstukken van de ‘Barnevelder van de toekomst’ inleveren. De werkstukken worden daar het gehele jaar tentoongesteld en aan het eind van het schooljaar zullen deze beoordeeld worden, en worden de winnende inzendingen van een mooie prijs voorzien. Overigens zullen de lessen over de Historie van de Barnevelder een vast onderdeel gaan uitmaken in de leskisten die het Pluimveemuseum zo-wie-zo al voor scholen beschikbaar heeft. Scholen (van groep 1 t/m 8) die interesse hebben in deze leskisten kunnen contact opnemen met het Pluimveemuseum.

Historie Barnevelder vastgelegd op film

Samen met enkele leerlingen van een hogere school, wordt een film gemaakt over de historie van de Barnevelder. De film zal een overzicht gaan geven van de oorsprong van het bekende Nederlandse hoenderras, dat vroeger vooral vanuit commerciële motieven en vanwege de warmbruine eieren werd gehouden. Later werd de Barnevelder in stand gehouden door kleindierenliefhebbers, waardoor dit ras, Nederlands levend erfgoed, nog steeds te zien is op de diverse kleindierententoonstellingen in Nederland en ver daarbuiten. De film zal worden aangeboden aan het pluimveemuseum, waar iedereen deze kan bekijken.

Barnevelders schilderen

Tijdens alle schoolvakanties is er in het Pluimveemuseum de mogelijkheid voor jeugd en volwassenen om te leren schilderen. Hier zijn dan ook Barnevelders te schilderen. De schilderlessen worden gegeven (tijdens alle schoolvakanties) op donderdagen en beginnen om 10.00 uur en duren tot circa 16.00 uur. De hieraan verbonden kosten, naast de entree (€ 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen) bedragen € 5,00 voor het schilderdoek, de verf en begeleiding.

Europashow voor Barnevelders en Barnevelderkrielen

Als slotstuk van het Jaar van de Barnevelder zal er op 8 en 9 november in de markthal te Barneveld de eerste Europashow voor Barnevelders en Barnevelderkrielen gehouden worden. Deze Europashow is ondergebracht bij Gallinova, de jaarlijkse kleindierenshow in Barneveld. Voor deze show zal internationale belangstelling bestaan en er wordt een groot aantal Barnevelderkippen op deze show verwacht.

Websites van Barnevelderclub, Nederlandse Hoenderclub, en Pluimveemuseum zijn in de rechterkolom te vinden.


(Bron foto: SZH)

Publicaties