Nieuws

15 Maatregelen om water vast te houden

Limburgers willen water beter laten infiltreren in de bodem om overlast door extreme regenval of droogte te beperken. Er zijn 15 verschillende maatregelen die je kunt nemen om water beter vast te houden op landbouwpercelen in het Limburgse heuvelland.

Limburg heeft afgelopen jaren regelmatig overlast ervaren door extreem weer. Zo was er wateroverlast in mei 2018 door tal van hoosbuien. En in juni juni 2016 zorgden hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. De zomers 2018 en 2019 waren juist erg droog.

Om die overlast te beperken willen de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Limburgse natuurbeheerders en het Waterschap Limburg maatregelen nemen zodat landbouwpercelen 10 millimeter extra water vasthouden. Daarvoor werken ze samen in het programma 'Water in balans'.

15 maatregelen

Samen met agrarisch ondernemers en adviseur en onderzoekers op de proefboerderijen Vredepeel en Wijnandsrade zijn verschillende maatregelen bedacht die werken tegen wateroverlast. De publicatie 'Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg' geeft een overzicht van 15 maatregelen die je kunt nemen.

Zo kun je drempels maken tussen aardappelruggen die het water wat langer vasthouden. Op perceelsgrenzen kun je werken met greppels en dijken. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem is ook een manier om het waterdoorlatend en watervasthoudend vermogen van de grond te verbeteren, met name op de lössgronden. Je kunt ook werken met groenbemester. Verder kun je er voro kiezen op op risicopercelen kun je blijvend grasland in zaaien of tussen fruitbomen te werken met grasbanen.

Elk van de 15 maatregelen wordt beschreven in een factsheet: Hoe werkt het? Is het effectief? Wat zijn de kosten?

(Bron foto: Shutterstock)