Nieuws

1,5 miljard omzet uit korte ketenverkoop

Het aantal landbouwbedrijven dat omzet uit de korte keten haalt, is gestegen van 10,5% in 2017 naar 13,7% in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale omzet uit de korte ketenverkoop bedraagt zo'n € 1,5 miljard.

Er is een groeiende belangstelling voor verkoop uit de korte keten. Het idee is dat een kortere keten, waarbij afstand tussen producenten en consument zo klein mogelijk is, zorgt voor minder transport, minder uitstoot van broeikasgassen en een meer eerlijke prijs voor de producent. De korte ketenbenadering past ook binnen de uitgangspunten van kringlooplandbouw.

Rechtstreekse verkoop

Korte ketens staan niet alleen in de belangstelling bij beleidsmakers, ook boeren en tuinders zelf zien dat de korte keten meerwaarde heeft. Dat blijkt uit de toename van de omzet uit korte ketenverkoop. Uit de cijfers van CBS blijkt dat de omzet die landbouwbedrijven uit de korte keten halen, is gestegen van 10,5% in 2017 naar 13,7% vorig jaar. Landbouwbedrijven halen nu zo'n € 1,5 miljard omzet uit de korte ketenverkoop. Dat is bijna een derde van de de totale omzet van bedrijven die aan korte ketenverkoop doen, meldt het CBS.

Je kutn bij de korte ketenverkoop twee vormen onderscheiden: je heb de directe verkoop op het boerenbedrijf zelf, of verkoop via niet meer dan een tussenschakel. Het merendeel van de korte ketenverkoop (€ 1,2 miljard omzet, 79%) komt uit de verkoop via een tussenschakel, slechts 21% (€ 0,3 miljard omzet) wordt gehaald uit rechtstreekse verkoop.

Omzet

Van alle 52.700 landbouwbedrijven die Nederland in april 2020 telde haalden 7200 bedrijven (13,6%) hun omzet in 2020 uit de korte ketenverkoop. Dat is meer dan in 2017 toen dat voor 5700 bedrijven gold.

Opvallend is het bij de korte ketenverkoop vaak om bedrijven gaat die actief zijn in de teelt van siergewassen. De omzet van die groep bedroeg: € 538 miljoen, ongeveer 39% van de totale omzet uit korte ketenverkoop. De voedingstuinbouw haalt een omzet van € 398 miljoen (26%), melkveebedrijven hadden een omzet van € 182 miljoen, akkerbouwbedrijven € 108 miljoen en leghenbedrijven € 56 miljoen.

Het CBS keek ook naar de spreiding van de korte ketenverkoop in ons land. Concentraties vind je in een aantal gemeenten zoals het Westland (130 bedrijven), West Betuwe (89 bedrijven), Horst aan de Maas (87 bedrijven), Alphen aan den Rijn (68 bedrijven) en Zundert (67 bedrijven).

(Bron foto: Jan Nijman)