Menu
Nieuws

20 miljoen voor veiliger en gezonder voedsel

Het ministerie van EZ trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit voor uitvoering van de voedselagenda. Dat geld wordt ingezet om duurzame productie te stimuleren, de voedselketens transparanter te maken en voor educatieve programma's om de jeugd gezonder te laten eten.

false