Nieuws

20 miljoen voor veiliger en gezonder voedsel

Het ministerie van EZ trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit voor uitvoering van de voedselagenda. Dat geld wordt ingezet om duurzame productie te stimuleren, de voedselketens transparanter te maken en voor educatieve programma's om de jeugd gezonder te laten eten.

In een generatie groeit de wereldbevolking naar verwachting met ruim twee miljard mensen. Door de groei van de wereldbevolking is er meer voedsel nodig. En door toename van de welvaart zal de vraag naar voedsel stijgen. Zo begint de kamerbrief 'Voortgang Voedselagenda' van 21 november. Die kamerbrief is een vervolg op de 'Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel' van oktober 2015 waarin de regering een duurzamer voedselbeleid zegt na te streven, een beleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan.

Duurzame productie

Ook in deze kamerbrief staan gezonde voeding, duurzame productie en transparantie van de voedselketen centraal. De opstellers van de brief, Minister Edith Schippers (WVS) en Staatssecretaris Marijn van Dam (EZ) noemen voorbeelden. Zo zijn er afspraken gemaakt over de reductie van de CO2-uitstoot in de glastuinbouw en is het implementatieplan duurzame gewasbescherming aangenomen. Dat plan wil de beschikbaarheid van laag-risciomiddelen vergroten en en geïntegreerde gewasbescherming bevorderen.

Gezonde voeding

Voor de bescherming van de volksgezondheid is het belangrijk dat het aanbod van producten gezonder wordt en dat consumenten gezondere keuzes kunnen maken. Er zouden meer groenten op het menu moeten komen en minder zout, minder verzadigd vet en minder calorieën. Om consumenten te helpen wordt een app ontwikkeld. En om te werken aan bewustwording bij de jeugd is er het programma 'Jong leren eten'. In het najaar van 2016 start dit 4-jarig programma. Overal in Nederland worden diverse projecten georganiseerd zoals schooltuinen, smaaklessen en excursies naar een boerderij.

Eiwitbronnen

Een ander aandachtspunt is innovatie van de sector. Zo trekt de overheid in de 'Green Protein Alliance' geld uit voor innovatie op het terrein van duurzame eiwitproducten uit zeewier, peulen, bonen en paddenstoelen. Jaarlijks zet het ministerie van EZ 20 miljoen euro op de begroting voor uitvoering van de voedselagenda. Dat bedrag is onder andere bedoeld voor het programma 'Jong Leren Eten' (5,7 miljoen), versterking van transparantie in de voedselketen (4,3 miljoen) en diverse maatschappelijke initiatieven. Voor innovatie wordt 8,8 miljoen gereserveerd.

Het Voedsel E-zine, dat het ministerie tegelijkertijd uitbracht, geeft achtergrondinformatie over onder andere plantaardige eiwitten, voedselfraude en het programma Jong leren eten.

(Bron foto: Shutterstock)