Nieuws

200 nieuwe foto's in beeldenbank gewasbescherming

De beeldenbank gewasbescherming is aangevuld met ruim 200 nieuwe foto’s van onkruiden en aantastingsbeelden. De foto’s zijn afkomstig uit een diaverzameling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De diaverzameling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de vroegere Plantenziektenkundige Dienst (PD) bestaat uit ruim 6000 dia's. Piet Vlaming, oud-voorzitter van de Stuurgroep gewasbescherming, heeft die verzameling bekeken en ruim 200 dia's gescand om op te nemen in de beeldenbank gewasbescherming.

Onkruiden

Veel van de gescande dia's zijn beelden van onkruiden, deels al aanwezig in de beeldenbank, deels zijn nieuwe soorten. In de beeldenbank zijn nu beelden opgenomen van 155 onkruidsoorten. Met de herziening van de beelden zijn ook correcties uitgevoerd. Soms moest de naamgeving aangepast worden, of zijn onkruidsoorten bij andere families ingedeeld.

Een deel van de gescande dia's lieten schadebeelden zien veroorzaakt door de toepassing van herbiciden of onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn enkele beelden van aantastingsbeelden door ziekten en plagen toegevoegd.

Onderwijs

De beeldenbank gewasbescherming wordt beheerd door Groen Kennisnet in opdracht van de stuurgroep gewasbescherming. Deze is het resultaat van verschillende projecten. De eerste versie van de beeldenbank kwam in 2004 beschikbaar voor het groene onderwijs. Sinds 2008 is de beeldenbank publiek beschikbaar en wordt hij niet alleen gebruikt in het onderwijs maar ook geraadpleegd door een veel bredere doelgroep:  hoveniers, akkerbouwers, veehouders, tuinders, adviseurs en tuinliefhebbers.

De beeldenbank bevat nu beschrijvingen van meer dan 700 ziekten en plagen, 155 onkruidsoorten, een dertigtal natuurlijke vijanden en schadebeelden van ruim 50 herbiciden. Voor studenten en cursisten zijn er ook selecties van de verplichte leerstof voor de examens gewasbescherming A.

(Bron foto: NVWA)