Nieuws

200 vierkante meter bos per inwoner

Als het bos in ons land verdeeld werd over haar inwoners, beheerde ieder ruim 200 vierkante meter bos. De kans dat er een den of eik in je bos staat, is groot. Evenals dat er anderen doorheen lopen.

In het rapport Kerngegevens Bos en Hout in Nederland is immers te lezen dat 73% van de bospaden zijn opengesteld, 10% van de bossen is volledig opengesteld en 17% is afgesloten. Het genoemde resultaat van de genoemde ruim 200 m2 bos per inwoner, is afgeleid van het gegeven dat Nederland een bosoppervlakte heeft van 373.480 hectare (11% van het landoppervlakte) en 16,8 miljoen inwoners telt.

Bos én hout

Het rapport geeft zo nog vele wetenswaardigheden die veelal betrekking hebben op 2013. Behalve naar bos is gekeken naar hout. In het voorwoord van het rapport, opgesteld door Probos, is te lezen dat bosbeheer en een duurzame houtsector onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 'Voor het stimuleren van een goed functionerende houtketen, die zich baseert op duurzaamheidsprincipes, is een goede en onafhankelijke informatievoorziening cruciaal', aldus Probos.

In het document staat dan ook hoeveel m3 hout van welke boomsoort in 2013 is geoogst en met welk doel (zaag-/fineerhout of vezelhout). De naaldhoutbomen worden het meest geoogst. Samen brachten zij (met schors) in 2013 734.000 m3 aan industrieel rondhout op. Voor loofbomen was dat 263.000 m3. In genoemde aantallen is brandhout niet meegerekend. Ook informatie over de waarde van de handel (import/export) wordt gegeven, evenals de belangrijkste handelslanden op dit vlak.

Meeste bos is particulier

Andere informatie die Probos geeft, is bijvoorbeeld hoe het is gesteld met de biodiversiteit (broedvogels, dagvlinders, et cetera), wat de koolstofvoorraad is en bij wie het bosareaal in eigendom is. In 2013 was 26% in eigendom van Staatsbosbeheer en 22% van andere overheidsorganisaties. De 51% bos die daarmee resteert en in particulier eigendom is, is onder te verdelen in particuliere boseigenaren (32%) en natuurbeschermingsorganisaties (19%). Of deze organisaties en particulieren ook nog inkomsten derven met hun eigendom is eveneens terug te vinden in het rapport.(Bron foto: Pixabay)