Menu
Nieuws

2e Praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant

Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock
Bron foto: Julija Sapic, Shutterstock (Shutterstock license)
Op 20 september 2022 organiseerden WUR Open Teelten en Delphy een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Tijdens deze dag werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Daarnaast was er ruimte voor de workshops en presentaties van andere praktijkgericht onderzoeksprojecten. De oogst van deze praktijkdag is nu digitaal beschikbaar

false