Nieuws

30 projecten topsector T&U in beeld

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt binnen vier innovatiethema's aan versterking van de sector. Een rapport laat zien wat er bereikt is in 30 verschillende projecten.

Sinds 2011 werkt de overheid met ondernemers, onderzoekers en bedrijven samen in negen topsectoren om de Nederlandse economie te versterken. De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is een van de negen topsectoren. De topsector werkt in een samenwerkingsverband van ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid aan innovatie van de sector.

Innovatiethema's

In een kennis- en innovatieagenda zijn innovatiethema's geformuleerd. Binnen die thema's worden veel projecten met hulp van private investeringen opgezet, in zogenaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS). Omdat het bedrijfsleven in projecten investeert, rijst de vraag wat die projecten opleveren. Om antwoord te geven op die vraag heeft de Topsector T&U een rapport 'De oogst van Topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen' uitgebracht.

Het rapport geeft een impressie van 30 verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen de vier innovatiethema's: Duurzame plantaardige productie, Energie &Water, Consument, Markt & Maatschappij, High Tech & Digitale Transformatie.

Duurzame productie

De meeste projecten zijn uitgevoerd binnen het thema duurzame plantaardige productie. Het gaat bijvoorbeeld om een project waarbij planten weerbaarder gemaakt worden tegen ziekten en plagen, een project duurzame bloembollenteelt of een project waarbij gewerkt is aan de ontwikkeling van nieuwer resistente aardappelrassen.

Technieken voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw is een project binnen het thema energie en water. Een ander project is het telen van komkommers en paprika's in een waterefficiënte en emissieloze kas.

Binnen het thema Consument, markt en maatschappij worden acht projecten uitgelicht. Het zijn projecten die ingaan op consumentenvoorkeuren voor tomaten, de waarde van bomen in de stad of het effect van groenten proeven op kinderdagverblijven.

(Bron foto: Shutterstock)