Nieuws

3000 hectare nieuwe natuur in 2018

Nederland heeft er vorig jaar ruim 3000 hectare nieuwe natuur bij gekregen. Hoewel de fauna in de natuurgebieden een licht herstel laat zien, gaat het met de biodiversiteit niet goed. Een nieuw ambitieplan moet zorgen dat het wat beter gaat met de kwetsbare natuur.

Ons land kreeg er in 2018 3.029 hectare nieuw ingerichte natuur bij. Provincies kochten in 2018 bijna 1.718 hectare extra grond om als nieuwe natuur in te richten. Dat is iets meer dan voorgaande jaren meldt het de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 2 oktober publiceerden.

Natuurnetwerk Nederland

Op 1 januari 2019 bestond het Natuurnetwerk Nederland (NNN) uit 694.653 hectare natuur. Het streven is dat dit NNN in 2027 uit 735.910 ha bestaat. Dat betekent dat de provincies komende jaren nog zo'n 41.000 nieuwe natuur moeten toevoegen aan de natuurnetwerk.

Afgelopen jaar kochten de provincies 1.1718 hectare extra grond om nieuwe natuur in te richten. Dat is wat meer dan voorgaande jaren. Maar het zal niet makkelijk worden de resterende hectares aan te kopen. De grondprijzen zijn hoog, er komt weinig grond vrij en meerdere partijen zijn geïnteresseerd. Daarom is samenwerking met ander sectoren nodig.

Natuurambitie

De investeringen in de natuur hebben effect, zo is te lezen in het rapport. In de natuurgebieden laat de fauna een licht herstel zien. Maar buiten de natuurgebieden staat de biodiversiteit nog sterk onder druk. Het huidige natuurbeleid kan de totale afname aan biodiversiteit niet tegenhouden. Daarom hebben het ministerie van LNV en de provincies besloten een nieuwe natuurambitie te formuleren: 'Nederland Natuurpositief'.

Die natuurambitie werd op 2 oktober tijdens de natuurtop gepresenteerd. Met die ambitie willen ministerie en provincies wat meer doen dan de opgaven uit het Natuurpact om een biodivers Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het herstel van de natuur moet overal plaatsvinden: ook in de steden, op het platteland buiten de natuurgebieden en de grote wateren. Nederland moet zich meer richten op verbetering van de algemene condities voor deze noodzakelijke biodiversiteit.

(Bron foto: MarjanNo via Pixabay)