Menu
Nieuws

32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer

Voor akkerbouwers en melkveehouders zijn 32 instrumenten beschikbaar die je kunt gebruiken voor duurzaam bodembeheer. De meeste instrumenten richten zich op chemische of fysische bodemeigenschappen, enkele instrumenten richten zich op de biologische bodemkwaliteit.

false