Nieuws

32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer

Voor akkerbouwers en melkveehouders zijn 32 instrumenten beschikbaar die je kunt gebruiken voor duurzaam bodembeheer. De meeste instrumenten richten zich op chemische of fysische bodemeigenschappen, enkele instrumenten richten zich op de biologische bodemkwaliteit.

Steeds meer akkerbouwers en melkveehouders zijn actief bezig met duurzaam bodembeheer. Om kennis over bodem, bodemprocessen en bodembeheer te vergroten en te bundelen werken overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties in een Publiek Private Samenwerking (PPS) samen in het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer. Binnen dit onderzoeksproject is een inventarisatie uitgevoerd naar instrumenten die je kunt gebruiken om de bodemkwaliteit in beeld te brengen. Het rapport 'Instrumenten voor duurzaam bodembeheer' geeft een overzicht van 32 instrumenten die in 2017 beschikbaar waren.

Instrumenten

In het rapport zijn de instrumenten in drie categorieën ingedeeld. Een categorie richt zich op het meten van bodemkwaliteit. Voor een andere categorie zijn er beslissingsondersteunende of adviserende tools. De derde categorie zijn de instrumenten die zijn gemaakt om het bodembeheer te verantwoorden. De meeste instrumenten die beschreven worden in het rapport werken aan de (chemische) bodemvruchtbaarheid, naast een groep instrumenten die chemische, fysische of biologische aspecten combineert. Een klein aantal richt zich uitsluitend op fysische of biologische bodemkwaliteit.

Interactie

Uit een inventarisatie blijkt dat de meeste instrumenten weinig gebruikt worden. Of de instrumenten zijn commercieel opgezet, of ze zijn ontstaan in projecten en worden niet onderhouden. Een centrale regie ontbreekt. Integratie tussen verschillende instrumenten zou ook van belang zijn. Gebruikers zouden graag zien dat er meer interactie tussen de instrumenten plaatsvindt door gegevens te koppelen zodat adviezen elkaar niet tegenspreken.

Ontwikkelaars

De opstellers van het rapport verwachten dat er op bodemgebied in hoog tempo meer applicaties beschikbaar komen, variërend van een eenvoudige één-vraag één-antwoord app tot de integrale Decision Support Systems toegesneden op perceelsniveau. Het rapport kan ontwikkelaars en aanbieders helpen om hun instrumenten goed te positioneren, samenwerking te zoeken en losse tools beter te integreren.

(Bron foto: Pixabay)