Nieuws

38 broedvogelsoorten in duingebied bij Zandvoort

In het duingebied grenzend aan het racecircuit bij Zandvoort werden in 2020 - tijdens de stilte als gevolg van de coronamaatregelen - in 309 territoria 38 verschillende soorten broedvogels geteld.

In het voorjaar van 2020 werd in opdracht van het Noord Hollands drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN het duingebied grenzend aan het Circuit Zandvoort gekarteerd op broedvogels. Op dit racecircuit zou op 3 mei 2020 - na 35 jaar - weer een Grand Prix worden georganiseerd.

Race-evenementen

Maar als gevolg van de coronamaatregelen ging deze race en andere race-evenementen niet door. Dit bood een unieke kans te onderzoeken wat de effecten van raceactiviteiten op broedvogels is door de inventarisatie van 2020 - het stille jaar - te vergelijken met een latere inventarisatie wanneer er weer raceactiviteiten plaatsvinden.

Het onderzoeksgebied - een duingebied van 62 hectare - ligt aan de zuidwestgrens van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het bestaat uit een open duinlandschap met struwelen, poelen en natte en droge duinvalleien en enkele duinlandjes. Het gebied is te voet goed toegankelijk door de aanwezigheid van veel zandpaden. Een groot deel is opengesteld als hondenlosloopgebied.

Rode lijst

Het karteringsonderzoek is uitgevoerd tussen april en juli 2020. In zeven bezoeken werden de aanwezige broedvogelsoorten in kaart gebracht. In totaal werden in 309 territoria 38 broedvogelsoorten vastgesteld - zo blijkt uit het rapport - waarvan zes vogelsoorten op de rode lijst voorkomen, zoals Nachtegaal, Graspieper, Spotvogel en Koekoek.

De meest talrijke soorten waren bewoners van struikgewas: Nachtegaal (54 territoria), Grasmus (39), Fitis (27), Heggenmus (25) en Winterkoning (20). Daarnaast was er ook een versceidenheid aan moerasvogels te vinden, zoals Waterhoen, Blauwborst en Kleine Karekiet, en vogels van open duin, zoals Boomleeuwerik en Roodborsttapuit.

(Bron foto: Hans Braxmeier via Pixabay)