Nieuws

4 juli: Internationale dag van de coöperatie

Op zaterdag 4 juli 2015 is het de jaarlijkse ‘Internationale Dag van de Coöperatie’. Mondiaal is het thema van deze dag “Gelijkheid”.

De coöperatie is een wereldwijde ondernemingsvorm met een open lidmaatschap. Mondiaal zijn circa 1 miljard mensen lid van een coöperatie. In Nederland zijn er zo’n 5.000 coöperaties actief, blijkt uit recent onderzoek van NCR. Daarvan is naar schatting de helft opgericht in het laatste decennium. Nederland kent ongeveer 25 miljoen lidmaatschappen van coöperaties. Dat betekent dat iedere volwassene in Nederland lid is van gemiddeld twee coöperaties.

Samen sterk

De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Coöperaties brengen bronnen onder democratische controle. Ze zorgen ervoor dat mensen die geen sterke positie hebben in staat zijn om deel te nemen in hun eigen onderneming zodat ze een betere positie krijgen. 

Achtergrond

De coöperatie is in ons land van oudsher sterk vertegenwoordigd in de land- en tuinbouw en financiële sector (onder andere verzekeringen). Maar juist de laatste jaren is ook op andere terreinen de coöperatie sterk in opkomst, zoals in de dienstverlening en de gezondheidszorg. De achtergrond van leden van een coöperatie verschilt nogal in Nederland. Zo heeft 82% van de coöperaties in de land- en tuinbouw leden die ondernemer zijn, terwijl dat percentage in de dienstensector op 42% ligt. Dit blijkt uit gegevens van de factsheet ‘Coöperaties in Nederland’.

Top

De top 5 van grootste coöperaties van Nederland wordt gevormd door Achmea, Rabobank Groep, FrieslandCampina, Coöperatie VGZ en CZ Groep. Samen hebben zij een omzet van meer dan 63 miljard euro en meer dan 100.000 medewerkers. Met FloraHolland (nr.8),  ForFarmers (nr. 9) en Agrifirm (nr.10) is de land- en tuinbouwsector met vier coöperaties in de top 10 van Nederland terug te vinden, blijkt uit de factsheet ‘De Nederlandse Coöperatie Top 100’.


(Bron foto: Pixabay)