Menu
Nieuws

4 procent inkomensstijging in de land- en tuinbouw

De gemiddelde inkomens in de land- en tuinbouw zijn in 2019 licht gestegen in vergelijking met 2018. Maar er zijn grote verschillen. De inkomens in de varkenshouderij zijn gestegen tot gemiddeld €257.000 per arbeidsjaar, terwijl de inkomens in akkerbouw, melkveehouderij en pluimveehouderij daalden.

false

false