Nieuws

40 melkveehouders pakken ammoniak en methaan integraal aan

Bron foto: Harry Kolenbrander
Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 116 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

Maak kennis met de 40 bedrijven

Op de landkaart staan alle 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven met naam vermeld. Volg de deelnemers via de website www.netwerkpraktijkbedrijven.nl. De profielen van de deelnemers zullen in de loop van de tijd steeds verder verrijkt worden. Na de zomer zullen ook de namen van de ambassadeurs bekend worden gemaakt. Graag geven we alvast vijf bedrijven het woord:

Gezino Engberts, demonstratiebedrijf in Markelo (OV):

“Als melkveehouderij in Nederland produceren we een mooi, gezond en veilig product: melk. Nederland heeft daarin een vooraanstaande positie op de wereldmarkt. Die positie moeten we niet alleen behouden, maar ook uitbouwen. We laten zien dat we ook duurzaam zuivel kunnen produceren met een goed rendement. De belangrijkste vraag voor mij en elke melkveehouder is daarbij: krijg ik hiervan energie, doe ik dit werk met plezier? Ik doe met het Netwerk mee omdat we samen een werkbare oplossing vinden om de ammoniak- en methaanemissie te reduceren. Hierbij is het noodzakelijk om kennis te verzamelen. Dat zie ik als de uitdaging van het Netwerk.”

Wydo van den Heuvel, demonstratiebedrijf in Witteveen (DR):

“Er komt veel op de melkveehouderij af. Ik vind het belangrijk dat te nemen maatregelen niet alleen genomen worden op basis van rekenmodellen en de daarbij behorende aannames en forfaits, maar dat de maatregelen onderbouwd zijn met metingen en cijfers uit de praktijk. Daarbij moeten maatregelen praktisch haalbaar zijn; dus óók met behoud van het verdienmodel. Ik hoop meer inzicht te krijgen in ons bedrijf en op basis daarvan te verbeteren.”

Doede Hettinga, onderzoeksbedrijf in Klooster Lidlum (FR):

“Ik doe mee aan het Netwerk om meer grip te krijgen op methaanemissie. Controle krijgen op de uitstoot van broeikasgassen zie ik dan ook als mijn grootste uitdaging als melkveehouder. Eén maatregel die ik al toepas om ammoniak- en methaanemissies te reduceren is het systeem van nieuw nederlands weiden; daarbij weid ik iedere dag op een ander perceel.”

René Jacobs, demonstratiebedrijf in Nuth (LI):

“Ik vind het niet alleen belangrijk dat praktische en betaalbare maatregelen uitgeprobeerd worden, maar ook dat het verteld wordt als de conclusie is dat zaken niet haalbaar zijn. De kracht van dit project is de integrale aanpak: dat de gehele bedrijfsvoering onder de loep wordt genomen en dat daarbij ook gekeken wordt of maatregelen geen negatieve impact hebben op bijvoorbeeld biodiversiteit, bodemleven en landschap. Mijn persoonlijke uitdaging is om meer ruwvoer van eigen land te produceren en nauwkeuriger bij te sturen op rantsoen.”

Henk Kerkers, onderzoeksbedrijf in Sterksel (NB):

“Ik vind het leuk om verbeteringen te zoeken in de dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. En natuurlijk vindt de maatschappij van alles van ons. Daar moeten we niet bang voor zijn, maar we moeten zorgen dat we zelf weten waar we mee bezig zijn en wat we wel of niet kunnen. Uiteindelijk zal het grootste deel van de oplossing toch dicht bij je eigen bedrijf gevonden en toegepast gaan worden. Realiseer je dat ondernemen nooit een vlakke weg is. Je moet voorbij de hobbel komen, hoe groot de hobbel ook lijkt. En ja, na die hobbel zullen er altijd nog meer volgen. Ga niet mokken over het feit dat er hobbels zijn, maar geniet van de uitdaging hoe jij ze kunt passeren. Dat is ondernemen!”

Inspiratie- en demonstratierol

2021, het eerste projectjaar, staat bij de 40 deelnemers in het teken van elkaar en zichzelf leren kennen. Vanaf het tweede projectjaar zullen zij hun deuren ook (vaker) open gooien voor melkveehouders en adviseurs buiten het Netwerk. Deelname aan activiteiten kan kenbaar gemaakt worden via de agendafunctie op de website. De deelnemers zijn niet rechtstreeks benaderbaar of boekbaar. Neem voor verzoeken contact op met info@netwerkpraktijkbedrijven.nl.

Netwerk Praktijkbedrijven is een initiatief van LTO Noord en Wageningen Livestock Research. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV, uitvoering en gezamenlijk projectleiderschap is belegd bij LTO Noord en Wageningen Livestock Research. Het project maakt deel uit van de programmatische aanpak 'Integraal Aanpakken' als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid.