Nieuws

43% minder dagvlinders

Uit tellingen blijkt dat het aantal dagvlinders in Nederland sinds 1990 met 43% is achteruitgegaan. De achteruitgang is niet beperkt tot zeldzame en schaarse soorten. Alle vlinders blijken het minder goed te doen.

Het bericht dat er nu 75% minder insecten zijn dan in 1989 trok in oktober 2017 veel aandacht. Duitse onderzoekers baseerden hun getallen op metingen aan de hand van het gewicht van gevangen insecten en keken niet naar afzonderlijke soorten. Ook in Nederland blijkt dat vlinders en insecten in aantal achteruitgaan. In het Landelijk Meetprogramma Vlinders wordt sinds 1990 elke week op vaste routes het aantal vlinders geteld. Uit de resultaten van die tellingen blijkt dat sinds 1992 dagvlinders in aantal achteruitgaan met 43%.

Achteruitgang

Uit het artikel 'Achteruitgang van vlinders en andere insecten' dat in tijdschrift Vlinders verscheen, blijkt dat de achteruitgang niet beperkt is tot zeldzame of schaarse soorten. Algemene soorten laten een achteruitgang zien van 38%, zeldzame soorten zoals zilveren maan, duinparelmoervlinder en veenbesblauwtje laten een achteruitgang zien van 47% en schaarse soorten als bruine vuurvlinder, groentje en heivlinder een achteruitgang van 75%.

Oorzaak

De conclusie is in lijn van de ervaring van vlinderkenners die al langer in het veld lopen. Zij zien dat er gewoon minder vlinders zijn. De vraag is wat de oorzaak is. Het artikel gaat er niet nader op in. Het ligt voor de hand dat een combinatie van de toename van de intensieve landbouw, verstedelijking en andere menselijke ingrepen er een rol in spelen, aldus het tijdschrift.

(Bron foto: Pixabay)