Nieuws

60% van land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat

In de land- en tuinbouw maakt glyfosaat gemiddeld ongeveer een kwart uit van het totale gebruik van herbiciden. Het geschatte gebruik van herbiciden bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Iets minder dan 60% van de land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat

Hoeveel onkruidbestrijdingsmiddelen en glyfosaat worden er gebruikt in de verschillende land- en tuinbouwsectoren? Die vraag komt voort uit een motie van 2017 - ingediend door kamerlid Rik Grashoff - om het gebruik van glyfosaat te beperken. Om antwoord te geven op die vraag hebben onderzoekers van Wageningen Economic Research gebruik gemaakt van cijfers van vanaf 2011 tot en met 2016 van het het Bedrijveninformatienet en de CBS-Landbouwtelling.

Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research is gebaseerd op cijfers van 1.500 wat grotere land- en tuinbouwbedrijven. Die bedrijven vertegenwoordigen bijna 80% van alle bedrijven uit de Landbouwtelling, ruim 99% van de totale agrarische productie en ruim 95% van het totale landbouwareaal.

Schommelingen

In 2016 bedroeg de geschatte hoeveel gebruikte glyfosaat ongeveer 675.000 kg, zo blijkt uit de recent verschenen factsheet van Wageningen Economic Research. Het totale geschatte gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Uit de geanalyseerde cijfers blijkt dat het gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen en van glyfosaat per jaar sterk schommelt door schommelingen in de onkruiddruk. Omdat 2014 een nat jaar was met een hoge onkruiddruk werd er toen meer glyfosaat gebruikt dan in het droge jaar 2013.

Sectoren

Als je kijkt naar de cijfers per hectare, dan blijkt dat er in de akkerbouw ongeveer 1 kg werkzame stof per hectare gebruikt wordt, op melkveebedrijven 0,1 kg per hectare en op bloembollenbedrijven 2 kg per hectare. Het glyfosaatgebruik maakt ongeveer 25 tot 30% van het totale onkruidbestrijdingsmiddelgebruik uit. In de akkerbouw wordt glyfosaat het meest gebruikt, maar daar is de variatie het sterkst. Op melkveebedrijven speelt glyfosaat een belangrijke rol bij graslandvernieuwing. Op de bloembollenbedrijven wordt glyfosaat gebruikt voor het onkruidvrij maken van een perceel voordat men met de teelt begint.

In de factsheet zijn tabellen opgenomen voor het gebruik van glyfosaat per sector. De opstellers van de factsheet concluderen dat in totaal gemiddeld iets minder dan 60% van alle land- en tuinbouwbedrijven in de periode 2011-2016 glyfosaat gebruikte. Glyfosaat maakt ongeveer een kwart uit van het totale onkruidbestrijdingsmiddelengebruik. Akkerbouwbedrijven hebben een aandeel van circa 50% in het totale gebruik van glyfosaat.

(Bron foto: Th G via Pixabay)

Links

(1)