Nieuws

7 filmpjes over emissievrije en fossielvrije glastuinbouw

Het demonstratie project KAS2030 laat zien dat er in de glastuinbouw veel mogelijk is op het gebeid van emissievrije en fossielvrije teelt. Zeven filmpjes en bijbehorende factsheets gaan in op verschillende teelten en thema’s.

Glastuinders willen hun energiegebruik terugdringen. Het streven is dat ze in 2030 het gebruik van fossiele energie zo ver mogelijk teruggebracht hebben dat er nagenoeg geen uitstoot van CO₂ meer plaatsvindt. Ook de emissie van watermineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen moet tot nagenoeg nul teruggebracht zijn. In het demonstratieproject KAS2030, dat in 2019 in Bleiswijk in gebruik is genomen, doen onderzoekers ervaring op met de mogelijkheden van emissievrije teelten.

Fossielvrij telen

In de anderhalf jaar dat het project loopt is duidelijk geworden dat er meer mogelijk is dan aanvankelijk werd gedacht. In zeven filmpjes en bijbehorende factsheets gaan Wageningse onderzoekers in op de mogelijkheden bij de teelt van vier gewassen: potanthurium, Freesia, Gerbera en aardbei en op drie thema's: gewasbescherming, water en nutriënten en fossielvrij telen.

Uit de informatie van het project blijkt dat een emissievrije en fossielvrije teelt mogelijk is door geen gas voor verwarming te gebruiken. Voor verwarming wordt een warmtepomp ingezet. Voor de benodigde elektriciteit wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Drain- en condenswater wordt hergebruikt en gereguleerd en de gewasbescherming is zo veel mogelijk geïntegreerd, waar mogelijk met inzet van biologische methoden.

(Bron foto: Thinkstock)