Menu
Nieuws

7e actieprogramma nitraatrichtlijn: duurzaam bouwplan verplicht

Teelt van voedermais
Wageningen University & Research
In november verscheen het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het actieprogramma loopt van 2022 tot 2025 en beschrijft de maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Een belangrijke maatregel is het duurzame bouwplan met vang- en rustgewassen en (blijvend) grasland.

Bronnen

(1)