Menu
Nieuws

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: gebiedsspecifieke maatregelen

Boomgaard perenbomen
Bron foto: barmalini, Shutterstock
In november verscheen het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het actieprogramma loopt van 2022 tot 2025 en beschrijft de maatregelen voor kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater. Binnen dit actieprogramma komt een gebiedsgerichte aanpak aan bod waarbij de sector gaat samenwerken met diverse partijen aan de gebiedsspecifieke waterdoelen.

Bronnen

(1)