Nieuws

Aanbevelingen voor hommelvriendelijk graslandbeheer

Samenvatting
  • Onderwerp
    Insect, Graslandbeheer
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Bloemrijke graslanden zijn belangrijke leefgebieden voor hommels. Omdat dit type graslanden in omvang sterk zijn afgenomen, staan hommels onder druk. Voor een hommelvriendelijk beheer is het belangrijk stukken grasland ongemaaid te laten zodat er het hele jaar voedsel beschikbaar is voor hommels.

Hommels zijn in aantal sterk achteruitgegaan. Van de 29 hommelsoorten die in Nederland voorkomen, zijn 17 soorten bedreigd en staan op de Rode Lijst. Dat hommels in aantal achteruitgaan wordt vooral veroorzaakt door de afname van een geschikt leefgebied en voldoende beschikbaar voedsel. Vooral bloemrijke graslanden, de in omvang sterk zijn afgenomen, zijn belangrijke leefgebieden voor hommels 

Om inzicht te krijgen in het effect van beheer van Nederlandse graslanden op de hommelrijkdom, hebben onderzoekers van EIS Kenniscentrum voor Insecten en de Vlinderstichting wilden via inventariserend onderzoek uitgevoerd. Ze wilden zo de hommelrijkdom van de nederlandse graslanden in kaart brengen.

Weidevogelgrasland

In het project 'Weide Hommelrijk' is onderzoek gedaan naar de hommels in verschillende graslandtypen zoals vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. In 2018 zijn elf gebieden met deze graslandtypen in Zuid-Holland onderzocht. En in 2019 werden  een viertal natuurgebieden van Natuurmonumenten en verschillende bermen onderzocht.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat in vochtige hooilanden en bermen veel meer soorten bloembezoekende insecten waaronder hommels gevonden worden dan in graslanden die beheerd worden als weidevogelgebied. Verrassend is dat niet, aldus de onderzoekers. In weidevogelgraslanden wordt het maaien uitgestelt tot na het broedseizoen waarna intensief gemaaid wordt. Dat is niet gunstig voor hommels en ander bloembezoekende insecten.

Niet maaien

Hommels zijn sociaal levende dieren. Ze leven in nesten met een hommelkoning. De generatie hommels vrouwelijk hommels helpen de hommelkoningin in het voorjaar bij het grootbrengen van de tweede generatie met mannetjes en nieuwe koninginnen later in het seizoen. Het hele jaar door, het vroege voorjaar tot het late najaar, hebben hommels daarom dagelijks voldoende voedsel nodig.

Voor hommels is het daarom van belang dat er van maart tot en met oktober dagelijks voldoende voedselaanbod is in het landschap. Voor een goed hommel beheer is het daarom zinvol stukken grasland ongemaaid te laten tot in de nazomer, in ieder geval daar waar er bloeiende planten in het grasland aanwezig zijn. In het rapport worden nog meer maatregelen genoemd.

Naast de kennis in het rapport, met aanbevelingen voor beheerders, heeft het project Weide Hommelrijk er ook toe geleid dat de aandacht voor hommels in Nederland sterk is toegenomen. Meer mensen zijn naar hommels gaan kijken. Vrijwilligers maken daarbij gebruik van het in 2018 opgezette hommelmeetnet.

Bekijk ook het Rapport Hommels in Nederlandse graslanden.

(Bron foto: seznandy via Pixabay)

Publicaties

(5)