Nieuws

Consumenten willen meerprijs betalen voor natuurinclusieve producten

De overheid vindt dat er een sterkere verbinding moet zijn tussen landbouw en natuur. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Uit een onderzoek blijkt dat consumenten de waarde zien van natuurinclusieve producten. Ze zijn bereid er een meerprijs voor te betalen.

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Binnen natuurinclusieve landbouw wordt het voedsel geproduceerd binnen de grenzen van de natuur, het milieu en de leefomgeving. Ook heeft het positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat. Je zou de producten van deze landbouw als natuurinclusieve producten gericht op de markt kunnen zetten. Maar zijn die producten ook aantrekkelijk voor consumenten? Zijn ze bereid er een meerpijs voor te betalen? En kennen ze het verhaal achter de natuurinclusieve producten? Weten ze wat natuurinclusieve landbouw inhoudt?

Aankoopmotieven

Om antwoord te krijgen op die vragen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Wageningen Economic Research de opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren. De onderzoekers voerden gesprekken over aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met concepteigenaren en met consumenten.

Uit het rapport 'Natuurinclusieve producten' blijkt dat verschillende aspecten voor consumenten van belang zijn als je kijkt naar de aankoopmotieven. Zo blijken landschap, biodiversiteit en weidevogels belangrijke elementen te zijn. Maar ook andere aspecten worden genoemd zoals milieu, biologisch en dierenwelzijn.

Meerprijs

Veel consumenten zijn bereid een meer prijs te betalen. Die bereidheid heeft te maken met biodiversiteit, duurzaamheid, landschap, weidevogels en het welzijn van dieren, maar in mindere mate ook de eigen gezondheid. Voor aankoop is het verhaal achter het product belangrijk, ook bij latere aankopen. Voor bijna de helft van de consumenten (49%) is het niet duidelijk wat natuurinclusieve producten precies zijn. 32% van de consumenten heeft een beetje een idee en 19% zegt precies te weten wat natuurinclusieve producten zijn.

Om te zorgen dat klanten weten hoe voedsel geproduceerd wordt, werken concepteigenaren soms met een eigen klantenkring. Ze onderhouden contact door het versturen van een nieuwsbrief, het posten van berichten op social media en het houden van rondleidingen.

(Bron foto: Shutterstock)