Nieuws

Dossier beweiding geactualiseerd

Beweiding is een actueel onderwerp in de Nederlandse melkveehouderij. Het dossier beweiding van Groen Kennisnet is aangevuld en geactualiseerd met onder andere de 'Basisbundel Beweiding' en een set van powerpoints met actuele kennis over beweiding.

De weidegang is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. Meer koeien in de wei zorgt voor uitdagingen en vraagt om actuele kennis om op deze ontwikkeling in te spelen. De nieuwste kennis over weidegang is ontsloten in het dossier beweiding dat in het kader van WURKS (Wageningen Universitiy & Research Knowledge Sharing) is geactualiseerd én aangevuld.

Een belangrijk onderdeel van dit dossier is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpoints met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema's 'Feedwedge bij omweiden' en 'Nieuw Nederlands Weiden' te downloaden. De aankondiging van dit dossier werd al gedaan tijdens de landelijke onderwijsdag UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) in november 2018.

Het dossier is opgedeeld in drie hoofdthema's.

Basiskennisbundel beweiding

De Basisbundel is ingedeeld in 'rapportvakken', onderdelen die een vakbewaam beweider moet kunnen beheersen. Deze bundel is al eerder samengesteld, maar in 2018 geactualiseerd door Agnes van den Pol-van Dasselaar, lector Grasland en Beweiding, Aeres Hogeschool, en Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research. Ook heeft het KTC Zegveld een nieuw hoofdstuk over Veenweiden toegevoegd.

Feedwedge bij omweiden

In simpele woorden helpt de Feedwege bij beslissingen om de weide efficiënt en optimaal te benutten. Het is een monitoringsinstrument voor het grasaanbod bij omweiden. Het optimaliseren van omweiden, stripgrazen en rantsoenweiden komt aan bod. Hieronder een video waarin het werken met de Feedwege wordt uitgelegd. Wil je meer weten? Kijk dan in het dossier voor een video over de theorie van de Feedwedge, opdrachten en presentaties.Dit onderdeel is ingevuld door Marcia Stienezen van Wageningen Livestock Research.

Nieuw Nederlands Weiden

Nieuw Nederlands Weiden is een concept om op een eenvoudige en overzichtelijke manier goed te kunnen weiden. Een hogere vers gras opname wordt gecombineerd met een goede melkproductie. Het nieuwe concept is toepasbaar in wisselende weersomstandigheden, percelen en systemen. Het Nieuw Nederlands Weiden is ook geschikt voor een groter koppel of een automatisch melksysteem. Kijk voor meer informatie in het dossier, waar je powerpoints en video's kunt bekijken. Een handige rekentool en instructievideo voor het intekenen van percelen is beschikbaar.

Publicaties

(1)