Nieuws

Drinkwaterontsmetting met UV-licht en ozon voor pluimvee

Schoon drinkwater is belangrijk voor de gezondheid van pluimvee. Er zijn verschillende manieren om drinkwater te ontsmetten. Met ultraviolet licht en ozontechnologie kun je ook regenwater gebruiken als drinkwater.

Het drinkwater voor pluimvee is niet altijd vrij van micro-organismen. Het water dat dieren drinken kan vervuild zijn met bijvoorbeeld de E. coli en enterococcen. Ook als je schoon leidingwater of bronwater gebruikt, kan het water verontreinigd raken via een biofilm in de leidingen. Het is daarom belangrijk dat je de bacteriële kwaliteit van het drinkwater in de gaten houdt. 

Regenwater

Voor een goede drinkwatervoorziening, kun je gebruik maken van bronwater dat vaak schoon is. Maar het is niet altijd mogelijk een vergunning te krijgen voor winning van grondwater. Daarom wordt steeds vaker regenwater opgevangen. Maar voordat je dit water als drinkwater voor dieren kunt gebruiken, moet je zorgen dat het gereinigd wordt. In het regenwater - dat via verharde oppervlakten zoals daken wordt opgevangen - kunnen mestresten van overvliegende wilde vogels zitten. Ontsmetting van dit regenwater is dus nodig. Dat kan met ultraviolet licht en ozon, zo blijkt uit een mededeling van het Vlaamse Proefbedrijf Pluimveehouderij.

UV-licht, licht met een golflengte tussen 240 en 280 nanometer kunnen bacteriën onschadelijk maken. Het kan 99,9 % van alle ziektekiemen vernietigen, mits je rekening houdt met een aantal aandachtspunten. Zo moet je zorgen dat er geen deeltjes inzitten die troebelheid van het water veroorzaken, zoals ijzer. Voor een goede werking moet je de UV-lamp bovendien regelmatig vervangen.

Gecombineerde behandeling

Je kunt ook ozon (O₃) inzetten. Door de sterk oxiderende werking raken micro-organismen beschadigd. Maar ozonontsmetting wordt in de veehouderij tot nu toe nauwelijks gebruikt omdat het lastig is, omdat ozon instabiel is en omdat het riskant is om mee te werken. Je moet daarom een aantal veiligheidsregels in acht houden.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij gebruikte in een demonstratieproject een UV-ozontoestel dat een gecombineerde behandeling van filtratie, UV en ozon gebruikte om het drinkwater te ontsmetten. Dit toestel zorgde ervoor dat de kwaliteit van regenwater sterk verbeterde, al werden er soms nog enterococcen aangetroffen. Een pluimveehouder zou zo'n installatie kunnen overwegen om regenwater te ontsmetten. Maar alleen regenwater is niet voldoende om te kunnen voorzien in het waterverbruik van een stal. Je hebt daarom een tweede waterbron nodig.

(Bron foto: Thinkstock )

Links

(1)