Menu
Nieuws

Eerste EU-referentiecentrum voor dierenwelzijn van start

Op 5 maart 2018 wees de Europese Commissie een eerste referentiecentrum voor dierenwelzijn van de Europese Unie aan. Wageningen Livestock Research maakt onderdeel uit van het consortium, samen met Duitse en Deense kennisinstellingen.

false

(1)