Nieuws

Factsheets over ecosysteemdiensten in de stad gepresenteerd

Stedelijk groen heeft veel positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Kennis over de baten van het groen is gebundeld in vier factsheets en een soortentabel die vanmiddag zijn gepresenteerd.

Dat stedelijk groen positieve effecten heeft op de gezondheid van mensen is al geruime tijd bekend. Er is veel kennis over de baten van het groen. Je kunt denken aan de effecten op de luchtkwaliteit, klimaat, waterhuishouding of biodiversiteit. In het project 'Ecosysteemdiensten in de stad' is in drie jaar tijd veel kennis verzameld en gebundeld.

Factsheets

In opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland, en met financiële ondersteuning van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is in een publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS) door Wageningen University & Research beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis samengevat en vertaald in praktische handvatten. Tijdens de vakbeurs 'Openbare ruimte' zijn op 27 september vier factsheets en een soortentabel gepresenteerd en aangeboden aan Richard de Mos, wethouder van de gemeente Den Haag.

Soortentabel

In de soortentabel is de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten beschreven. Het gaat om het effect op klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad . De vier aanvullende factsheets gaan dieper in op de onderwerpen klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Klimaat en temperatuur

Het planten van bomen, vaste planten, bloembollen en andere vormen van groen heeft invloed op de temperatuur en klimaat in de stad. Groen draagt zo bij aan een beter leefklimaat. De factsheet over temperatuur en klimaat in de stad geeft een overzicht van de baten van groen en de mechanismen daarachter.

Waterkwaliteit

Water is een ander aandachtspunt. De klimaatscenario’s van het KNMI voorspellen voor de nabije toekomst naast stijgende temperaturen en langere droogteperiodes vooral ook een toename van piekneerslagen, zowel wat betreft frequentie als intensiteit daarvan. De factsheet waterhuishouding gaat daarom in op het effect van groen op de waterhuishouding in de stad. De factsheet biedt door middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor een betere benutting van groen voor dit doel.

Luchtkwaliteit

Alle groen draagt bij aan het wegvangen van verontreinigingen in de lucht. Hoewel het effect hiervan op de lokale concentraties beperkt is kun je groen gebruiken om kwetsbare gebieden af te schermen van emissiebronnen. In het algemeen draagt het totale groen in de stad bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit op regionaal niveau. De factsheet luchtkwaliteit geeft een overzicht van de baten van het groen in de stad op het gebied van luchtkwaliteit.

De vierde factsheet over biodiversiteit gaat in op het belang en de rol van bomen, vaste planten, bloembollen en andere vormen van groen voor ondersteuning van die biodiversiteit.

(Bron foto: doelbeelden)

Publicaties

(5)