Nieuws

Insecten, kruiden, studenten en boeren: het project kruidenrijk grasland Noord-Holland

In het KCNL-project Kruidenrijk grasland Noord-Holland zijn onderwijs, onderzoek en de praktijk van de agrarisch collectieven aan de slag gegaan met kruidenrijk grasland.

De agrarisch collectieven Hollands Noorden, Water, Land en Dijken, en Noord-Holland Zuid zijn aan de slag gegaan met het inzaaien van kruidenrijk grasland bij meerdere boeren in hun werkgebied. Met studenten van Aeres Hogeschool zijn de ontwikkeling van de kruiden gevolgd en zijn meerdere insectenmetingen gedaan. Studenten van Clusius college zijn op excursie geweest naar verschillende bedrijven en hebben zich gefocust op de bedrijfseconomische kant van kruidenrijke graslanden.  Daarnaast heeft een studente van Hogeschool Van Hall Larenstein een enquête naar de interesses van boeren naar kruiden en de aanleg van kruidenrijk grasland uitgevoerd onder de leden van de agrarisch collectieven.

Kruidenrijk grasland

De resultaten van dit project zijn nu alsnog gebundeld in een aantal factsheets:

  • Waarom monitor je insecten op graslanden?
  • Hoe monitor je insecten in de vegetatie?
  • Hoe monitor je insecten die op de bodem leven?
  • Hoe monitor je de vegetatie?
  • De resultaten van de insectenmonitoring
  • Kennis van kruiden en kruidenrijk grasland bij boeren

Insectenmonitoring

Daarnaast is een opnameformulier gemaakt voor het determineren van de insecten in het lab na het uitvoeren van de monitoring in het veld. Ook is er een opzet gemaakt voor een database opbouw in excel, zie daarvoor het ‘invulformulier insecten leeg’. Deze twee formulieren vormen samen een goed uitgangspunt voor analyses van insectenmonitoring.

De enquête bevestigt dat veel boeren geïnteresseerd zijn in de aanleg of ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Veel boeren hebben echter weinig kennis over de plantensoorten die voorkomen in kruidenrijk grasland is. Ook zijn er nog steeds veel vragen over hoe je kruidenrijk grasland goed kan ontwikkelen of aanleggen. Desondanks denkt het merendeel van de deelnemers dat kruidenrijk grasland goed inpasbaar is in hun bedrijfsvoering. Dit biedt veel kansen voor het verder uitbreiden en ontwikkelen van kruidenrijk grasland in de melkveehouderij.

(Bron foto: Karlijn Schouten )