Nieuws

Invoering van fosfaatrechten

De beoogde invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2016 heeft geleid tot een spervuur aan reacties, meningen en analyses.

Uit een tweede prognose van het CBS over 2014 bleek dat de Nederlandse melkveehouderij met een fosfaatproductie van 86,1 miljoen kilo door het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo heen schoot. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd om de groei van de melkveestapel te reguleren. Het doel is om het stelsel op 1 januari 2016 in te voeren en het komt te staan naast de verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet) en de grondgebonden groei melkveehouderij (AMvB in de Melkveewet). Of het definitief ingaat per januari 2016 en precies zo als Dijksma voorschrijft is, nog even afwachten. Feitelijk moet er voor fosfaatrechten wetgeving geschreven worden en die moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
In het artikel ‘Fosfaatrechten nader bekeken’ uit Veeteelt wordt uitgebreid aandacht besteed aan de (eventuele) gevolgen van de fosfaatrechtenj.

Handel

Uit ledenbijeenkomsten van LTO Noord blijkt dat boeren een geregisseerde vorm van handel in fosfaatrechten willen. Er wordt veel gespeculeerd over de prijs van zo’n fosfaatrecht, tot ergernis van LTO-bestuurder Hans Huijbers. ‘We doen net of die fosfaatrechten straks een schaars goed zijn. Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is dat als we als melkveehouderij serieus met de KringloopWijzer en het voerspoor aan de slag gaan, we onder het fosfaatplafond blijven. Wat is dan de waarde van iets dat helemaal niet schaars is?’, zegt hij in het artikel, waarin verder ook vragen over onder andere onbenutte grond en stalruimte en het afromen van toegekende fosfaatrechten worden behandeld.

Foto: Thinkstock