Nieuws

Juridische status voor monumentale bomen

In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben monumentale bomen een juridische status gekregen. Ze staan op de bomenlijst en je mag ze niet kappen. Naar schatting zijn er in Nederland 400.000 monumentale bomen

Monumentale bomen zijn groot, indrukwekkend en oud. Om in het Landelijk Register van Monumentale Bomen te worden opgenomen, moet een boom minstens 80 jaar oud zijn en gezond. Daarnaast wordt gekeken of een boom beeldbepalend is, cultuurhistorisch waardevol of dat de boom een bijzondere soort of cultivar is. In dat bomenregister staan nu 15.000 bomen geregistreerd. Er zijn meer plaatsen waar monumentale bomen bijgehouden worden, bijvoorbeeld op de website Monumental trees. Daar staan er nu wereldwijd meer dan 25.000 geregistreerd.

Bomenlijsten

Ook veel Nederlandse gemeenten hebben hun monumentale bomen in beeld gebracht. Ze hebben dat gedaan omdat ze hun regelgeving hebben aangepast. Ze hebben afstand gedaan van hun boomverordening. Nu geldt een strikte bescherming voor bomen die ze op hun bomenlijst hebben geplant. Voor die bomen geldt een kapverbod. Je hoeft in die gemeenten geen kapvergunning aan te vragen tenzij een boom op de lijst staat.

Bomenkaart

Uit een inventarisatie bij 390 gemeenten blijkt dat 224 gemeenten (57%) een monumentale bomenlijst heeft, zo is te lezen in het artikel 'Bijna 400.000 monumentale bomen in Nederland'. Die lijsten zijn op verschillende manieren tot stand gekomen. Zo zijn er gemeenten die bomen van 50 jaar opnemen, terwijl andere gemeenten de leeftijd van 80 jaar hanteren. Gemiddeld hebben die gemeenten 890 bomen op hun bomenlijst staan. Dat is een behoorlijk aantal. Zou je dat getal doortrekken voor alle gemeenten, dan zouden er in Nederland 400.000 monumentale bomen staan. Naast een lijst hebben 85 gemeenten (22%) hun bomen ook vastgelegd op een monumentale bomenkaart. Sommige gemeenten hebben die bomenkaart op hun website toegankelijk gemaakt.

Juridische status

Omdat monumentale bomen nu een juridische status hebben, worden ze beter beschermd. Toch hebben veel monumentale bomen in steden het moeilijk. De groeiomstandigheden zijn in de loop der jaren door intensief gebruik van de ruimte veel ongunstiger geworden. Ze hebben soms te weinig ondergrondse groeiruimte. Voor monumentale bomen in het buitengebied lijkt de toekomst hoopvoller. Zij hebben nog de ruimte om te groeien.

(Bron foto: Thinkstock)