Menu
Nieuws

Kansen en bedreigingen voor open teelten

Spinazie in veld - MSphotos via Pixabay
Bron foto: MSphotos, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Open teelten, koolstofvastlegging, verlagen emissies
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, groentetelers
Bekijk de bronnen
Het verhogen van koolstof in de bodem én het verlagen van lachgasemissie in de akkerbouw. Het kan volgens onderzoekers via vijf maatregelen die in de praktijk ook kansrijk zijn. Van niet-kerende grondbewerking tot nauwkeurige bemesting.

false

false

false

false