Nieuws

Kennisclips smart farming in de varkenshouderij

De inzet van informatietechnologie maakt het mogelijk om varkens (individueel) te herkennen. In het project 'Aandacht voor het varken - Smart Farming' is een reeks kennisclips gemaakt over toepassingen van dierherkenning in de varkenshouderij.

Informatietechnologie

De inzet van informatietechnologie (zoals RFID) maakt het mogelijk om varkens (individueel) te herkennen en ook andere kenmerken van het dier, zoals gedrag en activiteit te signaleren. Met de inzet van slimme technologieën ofwel smart farming is de moderne varkenshouder in staat om gezondheid, welzijn en productie op het bedrijf scherp te volgen en het management daarop bij te sturen, vanuit de behoeften van het dier. Tevens draagt informatietechnologie bij aan het sneller en nauwkeuriger delen van informatie over ketenschakels heen, wat nieuwe perspectieven biedt op het vlak van precisielandbouw, tracking & tracing, customer marketing en individueel voedingsadvies.

Kennisclips

In het project 'Aandacht voor het varken - Smart Farming' is een reeks kennisclips gemaakt voor het onderwijs over hoe individuele dierherkenning te benutten is in de varkenshouderij en hoe deze technologie bij kan dragen aan directe contacten tussen varkenshouder en consument. Er zijn 8 kennisclips gemaakt met bijdragen vanuit onderwijs, omderzoek, praktijk en bedrijfsleven:

(Bron foto: kennisclips Aandacht voor het varken)