Nieuws

Landbouwtelling op basis van I&R

Door gebruik te maken van het Identificatie en Registratiesysteem Rundveehouderij is het mogelijk gegevens voor de jaarlijks verplichte landbouwtelling automatisch aan te leveren. Wageningen Environmental Research heeft rekenregels opgesteld die dat mogelijk maken.

Het invullen van de jaarlijkse landbouwtelling is veel werk. Om te voldoen aan statistische verplichting over de veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratie van emissie, vraagt de overheid jaarlijks veel informatie op bij de veehouderij. Maar veehouders leveren ook al veel  informatie aan voor het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) Rundveehouderij, dat is een verplichte identificatie en registratie van dieren voor dier- en volksgezondheid.

De vraag rees of je de gegevens van dit I&R ook kunt gebruiken voor de landbouwtelling. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research zochten dit uit in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit het rapport 'Rekenregels rundvee voor de landbouwtelling' blijkt dat het goed mogelijk is de gegevens van dit I&R te gebruiken voor de landbouwtelling.

Gegevens ophalen

De onderzoekers gebruikten de gegeven van landbouwtellingen van 2014, 2015 en 2016 en vergeleken die met de vergelijkbare data uit het I&R. Ze kwamen tot de conclusie dat voor de meeste bedrijven voor alle diergroepen gegevens automatisch uit I&R gehaald worden. Voor sommige bedrijven is een aanvullende verdeling van diergroepen over productiedoelen nodig.

Voor de landbouwbelang van 2017 is zoveel mogelijk informatie uit I&R opgevraagd. De grootste uitdaging was de gegevens uit I&R aan de juiste groepen in de landbouwtelling toe te kennen. Om dat goed te kunnen zijn aan I&R een beslisboom en rekenregels toegevoegd. Aan bedrijven is gevraagd of het productiedoel klopte., zoals dat volgens de beslisboom was toegekend.

Kwaliteitsverbetering

Deze werkwijze die in 2017 voor het eerst is toegepast, leidt niet alleen tot lagere administratieve lasten voor de veehouders, aldus de onderzoekers, maar ook tot een kwaliteitsverbetering. De kwaliteit van de rundveegegevens zijn sterk verbeterd. 

(Bron foto: Shutterstock)