Lectoraat

Innovatieve Biomonitoring

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren. Lector is Margje Voeten.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren.

Lector Margje Voeten is sinds 1 juli 2019 benoemd. Zij werkt sinds 2009 als docentonderzoeker bij HAS Hogeschool. Naast het lesgeven in de ecologie, werft en begeleidt ze onderzoeksprojecten op het gebied van natuurbeheer, biodiversiteit en habitatgebruik van grote herbivoren.

Meer dan ooit staat de biodiversiteit onder druk. Ontwikkelingen als intensieve landbouw, urbanisatie en klimaatverandering hebben de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten ongewenst snel doen afnemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons ecosysteem. Het wordt daarom steeds belangrijker om de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen te meten en effecten van ingrijpen te monitoren.

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft als doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, te valideren en verder te ontwikkelen. De uitdaging daarbij is op zoek te gaan naar nieuwe onverwachte slimme combinaties en toepassingen van technieken die het detecteren en monitoren van soorten eenvoudig(er) maken en bijdragen aan het vroegtijdig en effectief inzetten van (natuur)beschermingsmaatregelen.

Onderzoeksprogramma

Aansluitend op de expertise van Naturalis, richt het lectoraat zich in eerste instantie op twee specifieke technieken voor soortherkenning:

 • environmental DNA
 • automatische beeld- en geluidsherkenning

Beide technieken lenen zich uitstekend voor toegepast onderzoek. Daarnaast richt het programma zich op drie specifieke soortgroepen:

 • (invasieve) exoten
 • zeldzame en/of beschermde soorten die moeilijk te detecteren zijn
 • pesten en plagen

De onderzoekslijnen van het lectoraat worden direct verbonden met de leerlijnen in het onderwijs. Zo profiteren studenten van opgedane kennis en ervaring en kunnen zij via echte praktijkopdrachten actief bijdragen aan het verder vergroten daarvan. Daarbij zet het lectoraat sterk in op samenwerking binnen en buiten HAS Hogeschool met:

 • lectoraten
 • kenniscentra
 • waterschappen
 • overheid
 • bedrijfsleven
 • andere onderwijsinstellingen

Uniek voor dit lectoraat is de samenwerking met Naturalis, hèt biodiversiteitsinstituut in Nederland. Van oudsher is Naturalis een bekende partner van universiteiten en academische instituten in het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met het mede opzetten van het lectoraat ‘Innovatieve Biomonitoring’ bij HAS Hogeschool maakt Naturalis zich nu ook sterk voor toepassingsgericht onderzoek. In de kenniskring leveren medewerkers van Naturalis Biodiversity Center een actieve bijdrage.

Kenniskring

 • Berry van der Hoorn - Naturalis, groepsleider Biodiversity discovery
 • Paulo van Breugel - HAS Hogeschool, docent-onderzoeker opleiding Geo Media & Design
 • Bruce Schoelitsz - HAS Hogeschool, docent-onderzoeker opleiding Toegepaste Biologie
 • Vincent Kalkman - Entomoloog Naturalis, beeldherkenning & biodiversiteit