Nieuws

Ledverlichting gunstig voor gespeende biggen

Licht heeft effect op het biologisch ritme en hormoonhuishouding van varkens. Ledverlichting met een daglichtspectrum blijkt een positief effect te hebben op gespeende biggen. De voeropname is beter.

Uit onderzoek is bekend dat daglicht een positieve invloed heeft op het biologische ritme en op de hormoonhuishouding van varkens. En van zeugen is bekend dat zij aan het eind van de zomer en het begin van het najaar een verminderde vruchtbaarheid kunnen hebben. Deze najaarsdip wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de daglengte en de lichtsterkte. De vraag is daarom wat het effect van verlichting is op varkens.

Ledverlichting

Gespeende biggen zijn nu meestal gehuisvest in stallen met tl-verlichting. De overgang van licht naar donker verloopt dan vrij abrupt. Ledverlichting biedt meer mogelijkheden. Ledlampen zijn niet alleen energiezuinig, je kunt ook het lichtspectrum en de lichtsterkte aanpassen. Uit een oriënterend onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd, bleek dat ledverlichting een positief effect heeft op het gedrag en stress bij gespeende biggen.

In een vervolgonderzoek is gekeken wat het effect is van ledverlichting met een daglichtspectrum op het gedrag - waaronder het eetgedrag - en de productieresultaten van gespeende biggen. Dat onderzoek is uitgevoerd binnen het project ‘Ledverlichting in de stal’ in een publiek-private-samenwerking tussen Wageningen Livestock Research, Rofianda B.V., Hotraco Agri en DLV Advies.

Voerconversie

Uit het rapport 'Effect van ledverlichting op dragende zeugen en gespeende biggen' blijkt dat de ledverlichting geen invloed heeft op de reproductieresultaten van zeugen. Een effect van de ledverlichting op de najaarsdip kon niet worden aangetoond.

Maar de verlichting heeft wel effect op de voeropname van gespeende biggen. In vergelijking met een groep bij tl-verlichting laat de groep met ledverlichting een betere voeropname en betere voerconversie zien. Ook de groei van de biggen is beter.

(Bron foto: Shutterstock)