Nieuws

Meer biodiversiteit met schapen in de stad

Met begrazing door schapen kun je in de stedelijke omgeving werken aan meer biodiversiteit. Schapen eten grassen, sparen kruiden en verspreiden zaden en insecten. Bovendien komen ze op voor machines moeilijke begaanbare plekken.

In de Nijkerkse wijk Corlaer begrazen Veluwse heideschapen zo'n 25 hectare bermen, gazons en taluds. De schapen worden tussen april en december ingezet voor begrazing. Op sommige plaatsen komen ze twee keer per jaar, op sommige plaatsen vaker.

Vegetatie

De schapen zijn erg populair, schrijft vakblad Stad + Groen in het artikel 'Een ultranatuurlijke manier van groenbeheer'. Schaapherder Paul Aalbers legt uit dat je met schapen de ontwikkeling van een vegetatie kunt sturen. Ze eten het eerst de eiwitrijkste en meest productieve grassoorten. Als je ze op tijd weghaalt, spaar je de kruiden. Zo kun je werken aan een meer gevarieerde vegetatie.

Bewoners

Voordat de gemeente begon met schapenbegrazing zijn wel bewonersavonden georganiseerd. De gemeente hield rekening met mogelijke klachten. De begroeiing wordt immers ruiger. Maar dat viel erg mee. Ze vinden het leuk, de herder heeft veel aanspraak. Bewoners hebben zelfs een Facebookpagina gemaakt. Maar voorlichting is wel nodig. Bewoners moeten schapen niet voeren met brood bijvoorbeeld. De schapen worden er zeurderig van, zegt Aalbers. En bewoners moeten moeten oppassen als ze met een hond langs de schapen lopen.

Maaimachine

Dat je schapen in kunt zetten om groen in de de stedelijke omgeving op een natuurlijke manier te beheren, blijkt ook uit het afstudeerrapport 'Groene schakels' van student Marion Scherphuis (Hogeschool Van Hall Larenstein). Ze beschrijft in dat rapport mogelijkheden om ecologische en recreatieve verbindingen rond Delft te verbeteren. Schapenbegrazing is een van de mogelijkheden die ze noemt. Naast het feit dat schapen op voor de maaimachine moeilijk begaanbare plekken kan komen, zorgen ze ook voor verspreiding van zaden en insecten, wat een bijkomend voordeel is voor ecologisch groenbeheer.

Ook de gemeente Almere zet schapen in, zo blijkt uit het rapport Stadslandbouw in Almere. In het het Vroege Vogelbos en het Kromslootpark worden schapen ingezet voor de bestrijding van berenklauw. Schapen van het ras Romney eten de planten als snoepjes. En in Almere Haven begraast een kudde van het Schoonebeker ras het openbaar groen in een aantal wijken.

(Bron foto: Wageningen UR)