Menu
Nieuws

Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk

De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssyteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

false

Links

(1)