Nieuws

Nederlands certificaat voor werken met de kettingzaag

Samenvatting
 • Onderwerp
  Nederlands Kettingzaag Certificaat
 • Interessant voor
  Hovenier / Groenvoorziener, Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Werken met de kettingzaag is risicovol, daarom is het zinvol een opleiding te volgen. Omdat de inhoud van zaagopleidingen niet overal gelijk zijn, zijn richtlijnen opgesteld op basis waarvan er een Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is ontwikkeld.

Voor medewerkers en vrijwilligers in bos en natuur is het belangrijk dat ze goed en veilig om kunnen gaan met een kettingzaag. Veel van hen hebben daarvoor in het verleden een cursus of opleiding gevolgd, maar de inhoud van die opleidingen was niet overal gelijk. Bovenden stelden de werkgevers in bos en natuur verschillende eisen aan opleiding en ervaring voor het mogen werken met de kettingzaag. Dat leverde onduidelijkheid op over wie wat kan.

Richtlijn

Om meer duidelijkheid te geven, hebben Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE), opleiders en brancheorganisaties een richtlijn praktijkopleidingen opgesteld. Die richtlijn bepaalt wat mensen moeten kunnen en kennen en over welke ervaring zij moeten beschikken als zij werken met machines zoals de kettingzaag, bosmaaier of andere machines. In die richtlijn staat ook wat de eisen zijn om een bepaalde opleiding te mogen volgen en ook of ze door uitsluitend medewerkers, of ook vrijwilligers gevolgd mogen worden.

Voor het werken met een kettinzaag was er op Europees niveau al European Chainsaw Certificate (ECC), maar dat certicaat was niet echt toegespitst op de Nederlandse situatie, aldus een artikel in vakblad natuur, bos landschap. Op basis van die richtlijn is het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) ontwikkeld. Dat certificaat kent zes niveaus voor het werken met een kettingzaag.

 1. Korten van liggend hout
 2. Afzetten van kleine bomen en struiken
 3. Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
 4. Lichte velling
 5. Zware velling
 6. Stormhout (enkele boom)

Certificaat

Voor het behalen van een van die certificaten, moet een deelnemer een erkende opleiding volgen. De eisen voor de opleiding staan beschreven in de VBNE-richtlijn. Een organisatie die NKC-examens wil afnemen, kan zich als exameninstelling aanmelden bij Bureau Erkenningen. Dat bureau toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Met het behalen van dat certificaat bewijst de gebruiker van de kettingzaag dat hij voldoet aan de eisen zoals gesteld in de VBNE-richtlijn. Mbo-studenten kunnen zo'n NKC halen in combinatie met hun opleiding. Anderen kunnen een NKC-halen door een gericht cursus te volgen, door te laten zien dat ze veilig kunnen werken met de kettingzaag en een examen af te leggen. Een behaald certificaat geldt vijf jaar. Het persoonlijk NKC certificaat wordt geregistreerd in een landelijk register, beheerd door Bureau Erkenningen.

(Bron foto: hagenstaadt via Pixabay)

Bronnen

(4)