Nieuws

Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar

Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.

De online cursussen behandelen verschillende thema’s binnen de pluimvee-, melkvee- en varkenshouderij. Zo kun je je als student of cursist bij pluimvee bijvoorbeeld verdiepen in onderwerpen als pluimveevoeding, dierenwelzijn, gedrag en hygiëne. Bij melkvee komen onderwerpen als melkwinning, beweiding, bodem en rundveefokkerij aan bod. En bij varkenshouderij zijn onder andere cursussen ontsloten over kraamstalmanagement, biggenopfok en vleesvarkens. Alle online cursussen zijn vrij toegankelijk.

Groeiend aanbod cursusmateriaal

Op dit moment zijn 7 cursussen pluimveehouderij, 5 cursussen melkveehouderij en 5 cursussen varkenshouderij beschikbaar. In totaal zijn dat nu al 107 e-learning hoofdstukken. Maar hier zal het niet bij blijven. Er zijn plannen om nog meer cursussen voor de pluimvee-, melkvee- en varkenshouderij te ontsluiten. Ook komen er op korte termijn cursussen bij voor andere veehouderijsectoren, zoals kalverhouderij en voor schapen- en geitenhouderij. Het online cursusmateriaal veehouderij dat ontsloten wordt via Groen Kennisnet, wordt zo het meest complete overzicht aan vrij toegankelijk, online cursusmateriaal voor de veehouderij.

Samenwerking

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door agrarische onderwijsinstellingen in samenwerking met diverse organisaties, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven. Hierbij zijn onder andere Roodbont Publishers B.V., het Poultry Expertise Centre, CIV Agri&Food, SDDDC (Sino-Dutch Dairy Development Centre), CIV Varkenshouderij en talloze andere bedrijven betrokken geweest.

Heb je vragen over het cursusmateriaal? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cor Duim.

(Bron foto: Shutterstock)