Menu
Nieuws

Opbrengstcijfers akkerbouwgewassen 2020

Aardappelen zijn in areaal het belangrijkste akkerbouwgewas. In 2020 bleef de bruto-opbrengst van consumptieaardappelen vrijwel gelijk. De totale opbrengst aan suikerbieten groeide licht terwijl die van zaaiuien en tarwe daalde, blijkt uit cijfers van CBS.