Menu
Nieuws

Oplossingsrichtingen emissiereductie melkvee- en varkenshouderij in beeld

Bron foto: Eddy Teenstra, Koe in stal (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Emmissiereductie
  • Interessant voor
    Melkveehouders en varkenshouders
Bekijk de bronnen
Het ministerie van LNV heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een momentopname te maken van de huidige mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om te komen tot methaan en ammoniakreductie in de melkvee- en varkenshouderij. Het ging hierbij zowel om maatregelen die nu al toegepast kunnen worden als maatregelen die nog in ontwikkeling zijn. Veehouders hebben de afgelopen decennia de emissies van broeikasgassen en ammoniak reeds verminderd. Maar er zijn meer mogelijkheden om deze verder te reduceren. Zeker als er voldoende praktijkrijpe maatregelen worden ontwikkeld die aansluiten op de bedrijfsvoering, bijdragen aan betere verdiensten, dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang en/of biodiversiteit.

false

false

Bronnen

(3)