Menu
Nieuws

Pilot gestart voor kringlooplandbouw via KPI's

Aardappelveld
Bron foto: Peter Wollinga, Shutterstock
De Beemster is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de 14 pilotgebieden waar boeren, overheid en andere partijen samen onderzoeken of verduurzaming van de landbouw beter haalbaar is door doelen centraal te stellen, in plaats van maatregelen. De pilotgebieden brengen advies uit aan de demissionair minister van LNV over hoe dit eruit kan zien.

Reacties (0)