Nieuws

Planten reageren op geluid

Planten die aan hard geluid worden blootgesteld, blijken in experimenten soms beter te groeien. Ze krijgen dikkere wortels of de zaadkieming lijkt beter te lukken. Planten lijken op geluid te reageren.

In een Chinees onderzoek werden jonge chrysantenplanten in flinke herrie gezet. Planten die negen dagen werden blootgesteld aan geluid met een frequentie van 1000 Hz bij een geluidssterkte van 100 decibel, bleken beter te groeien. Ze kregen langere en dikkere wortels, en die wortels namen meer nutriënten op, meldt vakblad Onder Glas in een artikel. Ook een Italiaans onderzoek liet zien dat wortels van net gekiemde maïsplanten in de richting van geluid bogen.

Hard geluid

Er zijn meer onderzoeken geweest waaruit blijkt dat geluid effect heeft op planten. Meestal gaat het om hard en laag geluid. Sommige onderzoekers hebben ook gekeken naar het effect van muziek, maar die onderzoeken lieten geen duidelijke effecten zien. Duidelijk is dat geluid enig effect heeft op planten.

De auteurs van het artikel vragen zich af hoe dat dan werkt. Hoe horen planten het geluid? En wat zou het evolutionair voordeel zijn? Planten hebben geen oren, maar plantencellen reageren wel op drukveranderingen. Geluid, zeker hard geluid, geven een drukverandering. Planten zullen daar op reageren, zoals ze op alle omgevingsfactoren reageren, aldus het vakblad.

Nuttig

In het artikel wordt ook een mogelijke verklaring gegeven voor een mogelijk nuttig effect. Als een waterkolom in houtvaten van planten breekt door droogte, ontstaat er een klikgeluid. Het zou nuttig kunnen zijn voor buurplanten om daarop te reageren.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat planten op geluid reageren, zijn er nog veel vragen. Een praktische toepassing is er nog niet, aldus het vakblad.(Bron foto: Julio César García via Pixabay)