Menu
Nieuws

Plantenziekten & Biodiversiteit: hoe zit dat?

Kan de natuur een handje helpen bij de bescherming van je gewassen? Akkerbouwers, vollegrondstuinders en onderzoekers laten zien wat voor rol agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit kunnen spelen bij de bescherming van gewassen in open teelten.

Bronnen

(4)

Reacties (0)