Nieuws

Scenario's voor een circulaire werelddorp Diamondaal

Om ecologische en sociale doelen van een circulaire woon- en werkgemeenschap te kunnen bereiken, is sociale cohesie cruciaal. Heldere communicatie is nodig, zo blijkt uit een verkenning van de Wetenschapswinkel Wageningen. In Stadsdeel Oosterwold in Almere worden de eerste stappen gezet voor de bouw van een circulair werelddorp.

De initiatiefnemers van het circulair werelddorp Diamondaal hebben een circulaire woon- en werkgemeenschap voor ogen waar je slimmer en efficiënter omgaat met grondstoffen, energie en afval. Ze willen zo werken aan een duurzame relatie met de omgeving. Maar kan dat ook? Wat is er voor nodig om die initiatieven verder te brengen? De stichting Inspiratie-Inc vroeg de Wageningse Wetenschapswinkel sociale, technische en ruimtelijke scenario’s te ontworpen op basis van de kennis uit bestaande initiatieven.

Sociale cohesie

Het rapport 'Circulair Werelddorp Diamondiaal' laat zien wat er kan. Zo blijkt dat op basis van ervaring van bestaande woon- en werkgemeenschappen, sociale cohesie cruciaal is voor het functioneren van een gemeenschap en nodig is om ecologische en sociale doelen te bereiken. Heldere communicatie over de visie en de verwachtingen van alle partijen is daarbij nodig.

Technologie

Het technische ontwerp gaat in op de vele technische mogelijkheden die er zijn om slimmer om te gaan met water, energie of voedselproductie. Aan elke technologie kleven voor- en nadelen. Welke technologie haalbaar is hangt sterk samen met andere factoren zoals de aanwezigheid van specifieke expertise of de keuze voor externe afhankelijkheid.

Ontwerp

In het ruimtelijk ontwerp staan de verbindingen stad-natuur en wonen-werken centraal. In het ontwerp zijn landschappelijke elementen, -functies en -activiteiten opgenomen, die in in relatie staan tot wonen en werken.

De resultaten van het onderzoek hebben bijgedragen aan de volgende stap, waarin de bewoners in samenwerking met de gemeente Almere begonnen zijn met de bouw van het Circulaire Werelddorp Diamondiaal in Oosterwold.

(Bron foto: Shutterstock)