Menu
Project

Vermaatschappelijking natuur

Burgers - Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
Bron foto: Gerd Altmann, Pixabay (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
In dit project gaat het met name om het voeden en leren van discussies en kennisuitwisseling over burgerinitiatieven en beleidsdoelen voor de groene leefomgeving. Op basis van bestaande kennis over de interactie tussen burgerinitiatieven en overheidsbeleid in het groene domein willen we de brede discussie voeden die op allerlei maatschappelijke domeinen over dit onderwerp wordt gevoerd. En andersom willen we de leerpunten en handvatten uit deze brede discussie vertalen naar het groene domein.

Publicaties