Nieuws

Videoregistratie van webinar Vertical Farming beschikbaar

Vertical Farming is een innovatieve teeltechniek die nog volop in ontwikkeling is. Op 16 december organiseerde Hogeschool Inholland een webinar met aandacht voor de uitdagingen, businessmodellen en de laatste stand van zaken over dit onderwerp.

Als eerste spreker tijdens het webinar gaat Jasper den Besten (lector HAS Den Bosch) in op de uitdagingen en ontwikkelingen van Vertical Farming. Hij laat voorbeelden zien en - niet onbelangrijk - gaat in op kosten en opbrengsten. Gezien de hoge kosten, zo'n € 80 per m2, moet je er goed aan rekenen wil je er een rendabele businesscase uit kunnen halen, zo stelt hij. Vertical farming is haalbaar als je je richt op de teelt van jonge planten, zeker wanneer je groenten produceert voor markten waar je sterk afhankelijk bent van import. Den Besten noemt IJsland Singapore en de Arabische emiraten als voorbeeld. De teelt in een vertical farm lijkt misschien eenvoudig, maar het is echt wat anders dan de teelt in een kas, zegt hij.

Fieldlab

Dat beaamt Lisanne Meulendijks van Delphy in haar bijdrage waarin ze ingaat op de teeltaspecten van vertical farming. Die teelt is mogelijk nog complexer dan in een kas omdat je alle groeifactoren zelf in de hand hebt: lichtintensiteit, lichtspectrum, watervoorziening, voeding. "Je speelt voor God". Zo hangt de fotosynthesesnelheid af van de CO₂-concentratie, temperatuur en lichtintensiteit. Je kunt die fotosynthese op verschillende manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld door het lichtspectrum te optimaliseren. Wil je een optimaal teeltresultaat hebben, dan moet je de plant centraal zetten, zo is haar boodschap.

Jan Willem Donkers vertelt in zijn bijdrage wat de activiteiten zijn van het Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland. Vertical Farming - een 'erkend potentieel' - biedt zeker mogelijkheden, zo zegt hij, maar er zijn veel versnipperde activiteiten waardoor je mogelijke kansen misloopt. Om samen kennis op te bouwen is een Fieldlab Vertical Farming gestart waarin kennisinstellingen, technologie- & productiebedrijven, onderzoek en onderwijs samenwerken aan kennisontwikkeling. Dat gebeurt in verschillende werkpakketten: marktverkenning, onderzoek & demonstratie en onderwijsontwikkeling.

Indoor Farming

Eric Poot is vanuit Wageningen University & Research betrokken bij het werkpakket onderzoek & demonstratie. In Bleiswijk is als proeflocatie een vertical farm opgezet met vier teeltcellen van 32 m2. Hij denkt dat veel kennis die in dit vertical farm ontwikkeld wordt, ook interessant is voor glastuinders.

Martin Veenstra van Certhron begeleidt als adviseur naar de opzet en business case van indoor farming concepten. Hij vindt het belangrijk lessen uit het verleden in de tuinbouw mee te nemen. Ondernemers die een hele andere achtergrond hebben, vinden soms het wiel opnieuw uit. Hij richt zich vooral op het haalbare. De scheidslijn tussen indoor farm en kasteelt is soms arbitrair, zegt hij. Het gaat om de teeltprocessen waarbij je de productie optimaliseert door automatisering. Je maakt daarbij zo min mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo'n gecontroleerde plaatsonafhankelijke teelt maakt circulair telen mogelijk en heeft zeker potentie.

Rob van Genderen en Jan Nijman laten in hun bijdrage zien welke kennis over vertical farming ontsloten is binnen Groen Kennisnet. Met name de wiki Vertical Farming, die is samengesteld op basis van de bijdragen van Wageningse onderzoekers en docenten, besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van vertical farming: voorbeelden, businessmodellen en technische aspecten. Veel kennisbronnen zijn te vinden in de kennisbank van Groen Kennisnet. En er is een verzameling van meer dan 100 video's over vertical farming opgenomen in een playlist.

(Bron foto: DamianH3 via Pixabay)