Nieuws

Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw

De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.

Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.

Voor de inzending van een video-essay was de opdracht: maak een filmpje van maximaal 4 minuten waarin je jouw visie op natuurinclusieve landbouw weergeeft. Dit kan gaan over de maatregelen die je aanspreken, mogelijkheden die je zie voor de landbouwbedrijven maar ook belemmeringen die je ziet of ervaart.

Er waren vier inzendingen. De gedeelde eerste plaats voor het video-essay gaat naar Sabina Luesink en Wieke Marije Bakker. De gedeelde tweede plaats gaat naar Jop Gerrits en David Spaan.

Inzendingen

Sabrina Luesink - Aeres Emmeloord, Toegepaste Biologie 2E4-3
In dit filmpje laat ik mijn visie over natuurinclusieve landbouw zien.
Ik ga 2 weilanden met elkaar vergelijken. De ene boer boert biologisch, en de andere boer werkt via het gangbare landbouwsysteem. Daaruit trek ik een conclusie wat ik de beste manier vind.Jop Gerrits - Management van de Leefomgeving, Van Hall Larenstein Leeuwarden
Op de Midwolder Bouten wordt 60 hectare landbouwgrond aan natuurinclusieve maatregelen besteed. Deze maatregelen richten zich op de inpasbaarheid binnen de gangbare landbouw om daarmee andere agrariërs te inspireren. Hierbij zijn verschillende onderwijsinstellingen betrokken en is er een breed draagvlak gecreëerd.

Wieke Marije Bakker - Agrarisch ondernemerschap dier-veehouderij
Samenwerken en gebieden vergroten met verhoogd waterpeil is essentieel om de weidevogels in stand te kunnen houden. Het maakt niet uit of je gangbaar bent of biologisch als je maar passie en beleving voor weidevogels hebt. Op ons bedrijf kunnen we ook niet alle weidelanden in zetten voor de vogels, maar hanteren we op een groot deel van ons gebied toch uitgestelde maaidatum ook al brengt dit minder op. Opbrengstmaximalisatie staat niet op de eerste plaats maar weidevogelbeheer staat centraal. Ik kan me niet een leven als boerin voorstellen zonder weidevogels, dan zou het landschap wel erg stil worden.


David Spaans - Toegepaste Biologie, Aeres Almere
Stadsboerderij Almere is een duurzame onderneming die natuur inclusieve landbouw hoog in het vaandel heeft staan. Onder andere door de akkers uitsluitend met mest uit de potstal te bewerken is de bodem van zeer hoge kwaliteit, wat resulteert in een stabiel ecologisch evenwicht op het land."